VVS är en grundläggande och nödvändig del i ett modernt samhälle. Det ser till att leverera rent vatten och ta bort avfall. Utan systemet skulle människor var avsevärt mer utsatta för orenhet och sjukdomar. I själva verket har förmodligen avloppssystem och hygienanläggningar förhindrat miljontals infektionssjukdomar. Utan tvekan har därför rörmokare en essentiell roll i samhället som indirekt bidrar till god folkhälsa. VVS har under historiens förlopp genomgått många viktiga milstolpar och till skillnad mot många moderna uppfinningar har det sina rötter i antiken.

11 historiska milstolpar i VVS

Här presenteras några viktiga milstolpar i VVS som är intressanta för rörmokare och VVS-intresserade.

 • Forntiden: Under 4000- och 3000-talen före vanlig tidräkning byggdes vattenledningar i Indien och i Egypten såväl kanaler som bassänger.
 • Antiken: Antikens stora civilisationer, från Kina till Romerska riket, utvecklade allmänna system för avloppsvatten och dricksvatten av en rörmokare stockholm. Såväl ordet “plumbum” som “rörmokare” har sina ursprung från latin i Romerska riket. Rom byggde även ståtliga akvedukter som tillsammans med rör och vattenkanaler sträckte sig till omkring 350 kilometer.
 • 1596: Den första spoltoaletten och tvättstället designades av Sir John Harrington.
 • 1644: Ludvig XIV av Frankrike beordrade bygget av ett VVS-system av gjutjärn på 150 kilometer. Det byggdes från en VVS-station till slottets fontäner och omgivande kanaler.
 • 1775: Den skotske uppfinnaren Alexander Cummings utvecklade den första prototypen för den moderna toaletten. Även om Sir John Harrington hade uppfunnit spoltoaletten saknades en vattenkälla. I den nya prototypen inkluderades en skjutventil som tillät vatten att stanna kvar i toaletten. Detta i sin tur gjorde att toaletten mycket lättare kunde hållas ren och hygienisk. Dessutom bidrog det till bättre lukt eftersom toaletten kunde rengöras lätt efter varje spolning.
 • 1829: Det första hotellet med VVS inomhus var Tremont Hotel i Boston. Detta blev snabbt prototypen på ett modernt och högklassigt hotell.
 • 1885: Den första staden i världen med omfattande avloppssystem var Chicago. Stadens invånare spenderade 25 00 000 dollar på VVS-inomhusavlopp till sina hem anslutna till ett växande vatten- och avloppssystem.
 • 1904: Rörmokerifirman John C. Flood som grundades 1904 har varit aktivt i över 100 år och bedrivit sin verksamhet i Washington D.C, Northern Virginia and Maryland.
 • 1910: Toalettstolen med upphöjd vattentank och skål blev föregångaren till dagens moderna toalettstolar.
 • 1966: I och med världskrigen ledde brist på metaller och på krigstidskrav som infördes toaletter med icke-metalliska plaströrsystem.
 • 1986: I Japan introducerades de första sensor-spolande toaletterna.