Så fungerar takläggning

Att lägga tak är en process där det är viktigt att veta hur det ska göras. Om det inte görs på rätt sätt kan det få väldigt oönskade konsekvenser, som läckage, vattenskador eller till och ett tak som inte håller. Tanken är att taket ska hålla så länge som möjligt för att du ska slippa göra det oftare än du måste. Att anlita en professionell takläggare är ofta rekommenderat, då olika tak kan behöva olika behandling, och att det kan vara farligt att göra på egen hand. Men om du ändå skulle ha i tankarna att göra det på egen hand inför taktvätt göteborg är det bra att veta vad som bör göras och vad du bör kolla upp. Här kommer några av de moment som ingår, så att du vet på ett ungefär vad som ska göras och vad du kanske behöver ta reda på mer om.

Att lägga tak

Det första som ska vara i sin ordning när du lägger tak är underlaget. Det är oftast en god idé att byta ut den befintliga takpappen för att se till ha en som är helt oskadad. Om takpappen är skadad på något sätt kan det leda till fuktskador.

Efter att underlaget är lagt ska du ha takläkter. Delvis bärläkt, som är horisontella trälängor, och delvis ströläkter som går vertikalt emellan bärläkterna. Bärläkterna monteras med max 600 mm i centrumavstånd, och 100 mm från vindskivan vid gaveln. Ströläkterna ska sättas in på lågkant med ett centrumavstånd på 375 mm. Hur läkterna ska placeras kan också ha att göra med vilken typ av tak du använder.

När det kommer till typ av tak kan du välja mellan papp-, tegel-, betong- eller shingeltak. De har alla sina för- och nackdelar. Vilket du väljer hänger på pris, kvalitet och vilket du tycker är snyggast. Och om du ska lägga det själv kan svårighetsgraden av att lägga det kanske också vara en faktor. Papptak är det billigaste taket, men håller kortast tid. Tegeltak är snyggt, men kan kosta lite mer. En annan faktor att ha i beaktande när det kommer till tegeltak är att takpannorna kan variera lite i form, storlek och färg, vilket kan vara snyggt. Men i och med variationerna i form och storlek kan det vara mer komplicerat att lägga.

Med de tak som är utformade i takpannor är det även viktigt att mäta dess byggbredd. Det görs genom att passa ihop sex takpannor och mäta fem av dem.

Bör du lägga tak själv?

Om du bör lägga taket själv eller inte kan bara du själv svara på. Det är dock bra att ha i åtanke hur komplex uppgiften är när det kommer till inte bara takläggning generellt, utan även för just ditt tak. Kanske är just din situation mer komplex än ett vanligt tak.